Centar za participaciju žena
u društvenom životu

Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć

051/ 315 020
besplatna pravna pomoć

Projekti, kampanje i partneri

Projekti koji su trenutno u provedbi:
 1. Provedba Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji ( pogl. IV i V) i pružanje pravne pomoći socijalno ugroženim građanima.
  • Projekt financira: Ministarstvo pravosuđa RH.
   Cilj projekta je pružanje primarne pravne pomoći ugroženim građanima da ostvare svoja prava i zaštitu zagarantiranom Ustavom RH, osnaživanje i edukacija žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja, da ih upoznamo s mehanizmima zaštite, protokolom postupanja u slučaju nasilja a koji osiguravaju zaštitu i prava žrtava nasilja posebno žena, djece i starijih osoba.
   Partneri u provedbi projekta:
   • Sv. Ana - dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja
   • ELSA - europsko udruženje studenata

 2. Psihosocijalna i pravna pomoć u suzbijanju obiteljskog nasilja
  • Projekt financira: Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade.
   Cilj projekta je postupanje po Protokolu u slučaju nasilja u obitelji te pravodobno reagiranje i davanje savjeta i podrške žrtvama nasilja u obitelji i ostalim marginaliziranim skupinama građana i pružanje primarne pravne pomoći

 3. Psihosocijalna pomoć žrtvama nasilja
  • Projekt financira: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu Skrb.
   Cilj projekta je savjetovanje žena žrtava nasilja u pravnim i egzistencijalnim pitanjima

Kampanje

Konferencije, seminari, radionice

Edukativni materijali, priručnici

Posjetite naš blog:
Koga zvati u nevolji:
Korisni linkovi